top of page

नवं ते हवं

नावीन्याचा ध्यास हा माणसाचा मूलभूत स्वभाव आहे. माणसाला नवीन गोष्टी आकर्षित करतात. रोजच्या घाई गडबडीतुन हे भेटणारे नाविन्य जगण्याची वेगळी ऊर्जा देते, वाढवते.

नवीन माहिती असो , नव्या गोष्टी असोत, नवे मित्र मैत्रिणी असोत , या सगळ्याचे औत्सुक्य मात्र तेवढेच आहे.
नवीनता , नाविन्यता पाहणे, शोधणे सृजने हीच कदाचित सृजनकडे जाणारी पहिली पायरी असेल...

आधुनिकतेचा जन्म देखील या नावीन्याच्या पोटी होतो


Comments


bottom of page