गणपती बाप्पा मोरया

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥
गणपती म्हणजे विद्येची देवता. अवघ्या महाराष्ट्राचे लाडके दैवत.


भक्ती, परंपरा, उत्साह यांचा त्रिवेणी संगम म्हणजे गणेशोस्तव.
0 comments