बौद्धिक संपदा अधिकारांची गरज

एखाद्या व्यवसायिक संस्थेची मूर्त संपदा, आर्थिक प्रगती ही तिच्या अमूर्त संपदा बौद्धिक संपदेवर अवलंबून आहे, असं म्हटलं तरी वावगे ठरणार नाही.

"बोधचिन्हाचा' महिमा

व्यक्तीची ' ओळख ' ही त्याच्या नावापासून सुरु होते. उद्योग व्यवसायाच्या बाबतीत पण हे खरे आहे का ?

छत्रपती

स्वाभिमान! त्याच एका महामंत्राच्या जोरावर सवगड्यांच्या सोबतीने गनिमिकाव्याची मदत घेऊन शिवबांनी स्वराज्याची शपथ घेतली.विरोधही तेवढाच,...

चला, वेळ पाळूया

वेळ ही अशी " अमूल्य " गोष्ट आहे , जी तुम्हाला रोज मिळते. तुम्हाला चोवीस तास मिळतात - सगळ्यांना समान ; कोणलाही जास्त किंवा कमी नाही.

" वयम् मोठम् खोटम् "

कोणत्याही वयात उद्योग सुरू करायला हरकत तशी काहीच नाही. उद्योग सुरु करण्यासाठी वयाची अट असते का?

" वाद " नाही, तर " संवाद "

" उद्योजक " आपल्या उद्योगाचा कुटुंबप्रमुखचच असतो. कुटुंब लहान असो वा मोठे - त्याच्या कुटुंबप्रमुखाला कधीतरी "वाद" हे हाताळावेच लागतात.

साहसे श्री: प्रतिवसति

उद्योगजगतामध्ये, उद्योजक आणि धाडस हे काहीसे समानार्थी शब्द आहेत. धाडस असल्याशिवाय धंदा करता येत नाही. आजच्या यशस्वी उद्योजक म्हणून...

' स्वत: साठी ' वेळ देताय ना ?

' स्वत: साठी ' वेळ देताय ना ? सतत वाढणारी स्पर्धा आणि नेहमी जाणवणारी आर्थिक टंचाई, या कात्रीत उद्योजक नेहमीच सापडलेला असतो.