मेंडेलीव्ह डॉक्टरेट फेलोशिप मिळवणारे पहिले तरुण भारतीय : डॉ. प्रतिक राजन मुणगेकर

मेंडेलीव्ह डॉक्टरेट फेलोशिप मिळवणारे डॉ.प्रतिक राजन मुणगेकर हे पहिले तरुण भारतीय आहेत.