बौद्धिक संपदा अधिकार कायद्यांचे हेतू

बौद्धिक संपदा अधिकार नकारात्मक बाजू: बौद्धिक संपदा अधिकार जसे आवश्यक आहेत त्याचे फायदे आहेत तसेच त्याचे काही तोटे देखील आहेत.बौद्धिक...

महाराष्ट्र दिवस

१९६० साली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि हे राज्य भारत देशाचे राज्य म्हणून ओळखले गेले.

बौद्धिक संपदा अधिकारांची गरज

एखाद्या व्यवसायिक संस्थेची मूर्त संपदा, आर्थिक प्रगती ही तिच्या अमूर्त संपदा बौद्धिक संपदेवर अवलंबून आहे, असं म्हटलं तरी वावगे ठरणार नाही.

"बोधचिन्हाचा' महिमा

व्यक्तीची ' ओळख ' ही त्याच्या नावापासून सुरु होते. उद्योग व्यवसायाच्या बाबतीत पण हे खरे आहे का ?

छत्रपती

स्वाभिमान! त्याच एका महामंत्राच्या जोरावर सवगड्यांच्या सोबतीने गनिमिकाव्याची मदत घेऊन शिवबांनी स्वराज्याची शपथ घेतली.विरोधही तेवढाच,...

चला, वेळ पाळूया

वेळ ही अशी " अमूल्य " गोष्ट आहे , जी तुम्हाला रोज मिळते. तुम्हाला चोवीस तास मिळतात - सगळ्यांना समान ; कोणलाही जास्त किंवा कमी नाही.

मेंडेलीव्ह डॉक्टरेट फेलोशिप मिळवणारे पहिले तरुण भारतीय : डॉ. प्रतिक राजन मुणगेकर

मेंडेलीव्ह डॉक्टरेट फेलोशिप मिळवणारे डॉ.प्रतिक राजन मुणगेकर हे पहिले तरुण भारतीय आहेत.

" वयम् मोठम् खोटम् "

कोणत्याही वयात उद्योग सुरू करायला हरकत तशी काहीच नाही. उद्योग सुरु करण्यासाठी वयाची अट असते का?

"शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा परिचय" - पुस्तक परिचय

"शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा परिचय" - लेखक डॉ. प्रतिक मुणगेकर. शाश्वत विकासाचा उद्देश भविष्यातील पिढ्यांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष न करता

शाश्वत विकास ध्येये

शाश्वत विकास ध्येये ( SDG : Sustainable Development Goals) हा भविष्यकालीन आंतरराष्ट्रीय विकास संबंधित ध्येयांचा संच आहे.

विलक्षण ऊर्जेचा स्त्रोत - पद्मविभूषण डॉ. रघुनाथ अनंत माशेलकर

पुण्यातील ती भेट. अवघ्या ३६ मिनिटांचा भेटीचा कालावधी. भेट अशा व्यक्तिमत्वाची - ज्ञानपुंज, उर्जापुत्र, तेजस्वी, माझे गुरु, माझे भारतरत्न