"वाद" नाही, तर "संवाद"

"उद्योजक" आपल्या उद्योगाचा कुटुंबप्रमुखचच असतो. कुटुंब लहान असो वा मोठे - त्याच्या कुटुंबप्रमुखाला कधीतरी "वाद" हे हाताळावेच लागतात. अनेक...

Happy Fathers Day

Today 19 June is celebrated as Today 19 June is celebrated as Fathers Day all over the world. Today 19 June is celebrated as Fathers Day...