संविधान दिन

आज २६ नोव्हेंबर. भारतीय संविधान दिन. भारतीय संविधान म्हणजे नेमके काय ? हे भारतीय नागरिक म्हणून, माहित असायलाच हवे.

साहसे श्री: प्रतिवसति

उद्योगजगतामध्ये, उद्योजक आणि धाडस हे काहीसे समानार्थी शब्द आहेत. धाडस असल्याशिवाय धंदा करता येत नाही. आजच्या यशस्वी उद्योजक म्हणून...

भेटूया श्री. राज मेमाणे यांना , आज संध्या. ७ वाजता

‘इति + ह् + आस’ म्हणजे इतिहास. इतिहासाच्या व्याख्येत ‘असे असे झाले’ असे मोघमपणे म्हटले, तरी काय झाले ? व कसे झाले ? हे सांगणारा , आजच्या प