Leadership

A good leader will never dominate or subjugate people because of their sex or position in society, that is done by a dictator and

Negotiation

What are the Types of Negotiation? In business, there are different types of negotiation, each needing distinct approaches for success....

बौद्धिक संपदा अधिकार कायद्यांचे हेतू

बौद्धिक संपदा अधिकार नकारात्मक बाजू: बौद्धिक संपदा अधिकार जसे आवश्यक आहेत त्याचे फायदे आहेत तसेच त्याचे काही तोटे देखील आहेत.बौद्धिक...

महाराष्ट्र दिवस

१९६० साली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि हे राज्य भारत देशाचे राज्य म्हणून ओळखले गेले.