मोडी कागदपत्रांमधील "दावडी निमगाव"

लेखक : योगेंद्र उर्फ राज चंद्रकांत मेमाणे ( इतिहास संशोधक व मोडी लिपी तज्ज्ञ ) प्रकाशन संस्था : श्रीमल्हार पब्लिकेशन , पुणे पुस्तकात काय...