top of page

मराठी वेबिनार - " भावनात्मक बुद्धिमत्ता समजून घेणे आणि विकसित करणे " - १८ फेब्रु., २०२२


पूना विभागीय उत्पादकता महामंडळ

आणि

पुणे मॅनेजमेंट असोशिएशन

यांच्या सहकार्याने आयोजित

मराठी वेबिनार


" भावनात्मक बुद्धिमत्ता समजून घेणे आणि विकसित करणे "दिनांक १८ फेब्रुवारी , २०२२,

शुक्रवार ,

सायं. ७. ०० वाजता .उपयुक्त :

व्यवस्थापन, व्यापारी, कारखानदार, श्रमिक, उद्योजक, विद्यार्थीHow to participate in the webinar :

Confirm registration through the link - https://tinyurl.com/255u7tn


For more details, please connect -

E-mail– head@pdpcpune.com, hr@pdpcpune.com, punemanagementassociation@gmail.com

  • Website– www.pdpcpune.com , www.PuneManagement.org.in

  • Phone– PDPC : 020-24212458, 020-24225541, 020-24226918. PMA : 020-25533859, 9423001286


bottom of page