भेटूया श्री. राज मेमाणे यांना , आज संध्या. ७ वाजता

‘इति + ह् + आस’ म्हणजे इतिहास. इतिहासाच्या व्याख्येत ‘असे असे झाले’ असे मोघमपणे म्हटले, तरी काय झाले ? व कसे झाले ? हे सांगणारा , आजच्या प

खेळाकडे पाहण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन : ऐश्वर्य देशपांडे

आयुष्य हे एक प्रकारे मैदानच . ज्यात आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे सामने खेळतो कधी जिंकतो ,कधी हरतो पण बाजी तोच मारतो जो शेवटपर्यंत टिकतो

" ळ " ला ओळख देणारा ' चेहरा ' - डॉ. राजू रामेकर

कोणत्याही भाषेचे सौन्दर्य , हे त्यातील शब्द - भांडारावरच नव्हे, तर शब्दोच्चारावर सुद्धा अवलंबून असते. गीर्वाणवाणी असणाऱ्या 'संस्कृत' पासून,

डॉ. ज्योती शिरोडकर - 'वेग' आणि 'वेध'

" शिक्षक दिन " हा समाज माध्यमांवर कसा साजरा होऊ शकतो, ह्याचा मूर्तिमंत प्रत्यय आज घेता आला . निमित्त होते, इन्स्टाग्राम वर "विशेष व्यक्ती,